Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
Profil | Mapa | Referencie
1 krok - obhliadka 2 krok - analýza, návrh 3 krok - realizácia 4 krok - servis 5 - cieľ 6 - certifikácia Verejné obstarávanie

Po vystavení objednávky a po zaplatení nákladov na obhliadku vypracujem, výpočet tepelných strát, návrh na zníženie nákladov na kúrenie minimálne o 20% (požadujú banky a ŠFRB).
Navrhneme úsporné riešenia:
   a) pasívne (zníženie tepelných strát objektov)
   b) aktívne (zmena technických prostriedkov ktoré zabezpečujú tepelnú energiu a riadenie jej spotreby)
Vyčíslenie nákladov na jednotlivé úsporné riešenia. Návrh samostatných zdrojov tepla na zemný plyn, peletky, štiepky príp. tepelné čerpadlá.
Výpočet predpokladaných úspor pre jednotlivé technické riešenia.
Návratnosť jednotlivých technických riešení.