Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
Profil | Mapa | Referencie
1 krok - obhliadka 2 krok - analýza, návrh 3 krok - realizácia 4 krok - servis 5 - cieľ 6 - certifikácia Verejné obstarávanie

Cieľom jednotlivých krokov je poskytnúť majiteľovi, správcovi, starostovi obce alebo riaditeľovi školy zmenu technických prostriedkov, ktoré pri dôslednom dodržiavaní krokov 1 až 4 vytvárajú predpoklad na zníženie nákladov na energie až o polovicu súčasného stavu.
Graf č. 1 Spotreba za roky 1993 až 2009 v technických jednotkách (kWh)
Graf č. 2 Spotreba za roky 1993 až 2009 v €