Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
Profil | Mapa | Referencie
1 krok - obhliadka 2 krok - analýza, návrh 3 krok - realizácia 4 krok - servis 5 - cieľ 6 - certifikácia Verejné obstarávanie

Po predložení návrhov si majiteľ, správca, starosta obce, riaditeľ školy vyberie ktoré typy navrhovaných úsporných riešení chce realizovať. Podľa rozsahu navrhovaného riešenia sú pripravené pre klienta technické podklady, ktoré po zložení zálohy sú zrealizované, odskúšané a uvedené do prevádzky. Súčasťou je aj sledovanie a vyhodnotenie prínosu úsporných opatrení.
Pre SVB, stavebné družstvá s viac ako 100 b.j. vypracovanie ponuky na prefinancovanie zdroja tepla kde zákazník spláca vloženú investíciu po dobu 12 rokov v cene tepla.