Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
Profil | Mapa | Referencie
1 krok - obhliadka 2 krok - analýza, návrh 3 krok - realizácia 4 krok - servis 5 - cieľ 6 - certifikácia Verejné obstarávanie

Podľa rozsahu realizácie úsporných riešení ponúkame klientovi priebežnú starostlivosť o technické zariadenia. Tento platený servis môže byť v dohodnutom termíne podľa požiadavky klienta (obvykle po skončení vykurovacej sezóny a pred jej zahájením). Alebo pri rozsiahlejších technických zariadeniach servis s paušálnou náhradou nákladov, ktorej rozsah a výška dohodnutej platby sa určí s klientom individuálne.

Pre klientov ktorý chcú mať svoje zariadenie pod nepretržitou kontrolou a na riadenie činnosti používajú PC a DDC riadiace systémy doporučujeme napojenie cez modem na diaľkovú kontrolu technického stavu s paušálnou náhradou servisných nákladov.