Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
« Hlavná stránka | Mapa | Referencie

Ing. Karol SKOČÍK

Ing. Karol SkočíkSkúsenosti s investičnou výstavbou - uvádzanie do prevádzky systémov MaR od malých kotolní, výmenníkových staníc, až po ucelené bloky v elektrárniach Zemianske Kostolany, sklárske pece v Nemšovej, parný kotol s výkonom 70 t/h v Matadore Púchov (predtým G1M Púchov), automatizácia špeciálnej výroby na Považí, vývoj aplikácií technológie LON WORKS, riešenie zákazníckych modulov, riešenie a aplikácie riadiacich systémov.

Skúsenosti s obchodno manažérskou činnosťou - získavanie nových zákaziek, vykonávanie obhliadok, vypracovávanie kompletných ponúk (na prevádzkovanie, outsorcingom, modernizácia energetického hospodárstva formou EPC, EMPRESS, modernizácia tepelných zdrojov, výstavba kotolní na biomasu (štiepka, peletky)), vypracovávanie návrhov zmlúv (kúpne, dodávka tepla, nájomné, sprostredkovateľské), riadenie prevádzky v lokalite Trenčín (vlastná kotolňa 5 MW, starostlivosť o 22 objektov bánk VÚB Trenčín, obsluha vojenských kotolní, zabezpečovanie modernizácie kotolne, zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok, styk s orgánmi štátnej správy) prezentácia - výstavy, odborné semináre, rokovanie zo zástupcami SVB, obecných úradov, poslancami.

Skúsenosti s poradenskou činnosťou - energetický poradca pre Trenčiansky samosprávny kraj v programe ECB. Podrobnosti na www.usporyenergie.sk, www.e-filip.sk, www.ecb.sk

Referencie: vypracovanie desiatok ponúk, zmlúv, projekty na zníženie spotreby tepla, výpočty tepelných strát.

V súčasnosti spolupracujem s investičnou skupinou ktorá vypracováva ponuky na riešenie alternatívnych zdrojov tepla na biomasu, financuje ich výstavbu, riadi prevádzku, zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky.

Spoločnosť a-audit, s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania (VO), je odborníkom s dlhoročnou praxou pre subjekty verejnej správy.