Kontaktný formuláre-mail: alt-energie@ideaweb.sk,
a-audit@ideaweb.sk
Profil | Mapa | Referencie
1 krok - obhliadka 2 krok - analýza, návrh 3 krok - realizácia 4 krok - servis 5 - cieľ 6 - certifikácia Verejné obstarávanie

Prvým krokom je obhliadka. Po dohode prídem osobne na obhliadku. Účelom obhliadky je získať presné informácie o stave rodinného domu (RD), školy, malej prevádzky, obecných zariadeniach, záhradníctva, účelového zariadenia alebo iného objektu ktorého majiteľ, správca, starosta obce alebo riaditeľ školy chce informácie o súčasnom stave jeho energetického zariadenia. Po obhliadke, zameraní, vyšetrení objektu, poskytnutia podkladov o doterajšej spotrebe elektrickej energie (EE), zemného plynu (ZP) a iných zdrojov palív nasleduje analýza údajov a príprava na druhý krok.

Pre zhodnotenie únikov tepla sa vykonáva termovízia za použitia kamery Fluke Ti 25.Fluke Ti 25
Úniky tepla cez okná Úniky tepla cez kastlové okno a tepelný most nad dverami Roh miestnosti v podkroví Tepelný most Únik tepla netesnosťami dverí Pod 12,6°C predpoklad tvorby pliesní Rozdelenie teplôt na radiátore Tepelný most na stene


Rhodesian Ridgebacks